Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj ove stranice je autorsko delo čiji je korisnik Individual Travels doo i podleže zakonskoj zaštiti na osnovu autorskog prava i prava intelektualne svojine koji je regulisan Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije. Svako neovlašćeno kopiranje, nedozvoljena prerada i korišćenje ove stranice ili bilo kog njenog dela koji na bilo koji način stvara komercijalnu korist licu, fizičkom ili pravnom, koje je izvršilo povredu ovog prava, biće predmet sudske zaštite na osnovu gorepomenutog zakona.

Content of this website is subject to protection of Copyright laws of Republic of Serbia and may not be reproduced, republished, distributed, transmitted, displayed or otherwise exploited in any manner without the express prior written permission of Individual Travels doo. It is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on this website into other web sites or to use them by any other means. Any violation of this copyright policy by company or natural person will initiate legal action.